(SPEICHER, U/ NOWAK, S/ SCHMITHUSEN J./ KLEINODER H/ MESTER, J, האוניברסיטה הגרמנית לספורט על שם COLOGNE 2008: פורסם בתוך "רשת תקשורת לספורט רפואי" 04/2007, בין השאר).

מטרת המחקר:

מטרת מחקר נוכחי הייתה לערוך השוואה בין שיטות אימון כוח קלאסיות לבין שיטת אימון ה- EMS הדינאמית לכל הגוף בכל הקשור להשפעותיהן על הכוח ועל המהירות.

שיטת המחקר:

80 סטודנטים לספורט (לחינוך גופני) חולקו באופן אקראי ובאופן שווה לקבוצות אימון קלאסיות של היפרטרופיה, כוח מרבי, זריזות וסיבולת שריר, הנוהל המודרני לשיטת ה- EMS לכל הגוף ולויברציות, כמו גם שתי הקבוצות המעורבות שהשתתפו בקבוצה עם טיפול EMS/היפרטרופיה וויבראציות/היפרטרופיה. קבוצות האימון הקלאסי עבדו על בניית מבנה השריר באמצעות תנועות סיבוב הרגל ופשיטת הרגל בעזרת מכונות (GYM80) בקבוצות התואמות ב- 3 סדרות עם מגוון משקולות נוספות (30-90%, 3 עד 15 חזרות). קבוצות הטיפול ב- EMS ביצעו צעדים צידיים וכפיפות ברך ללא תוספת משקוליות (עומס/אינטרוול 6 שניות/4 שניות, תדר פולס 85 הרץ, רוחב פולס 350 , פולס מעוין דו קוטבי (60% עצימות). התקנון נעשה באמצעות ביופידבק חזותי. האימון נערך פעמיים בשבוע במהלך פרק זמן של 4 שבועות. בדיקות כניסה ויציאה נערכו על גבי מכונות אבחון הכוח לפני ולאחר האימון כמו גם אחרי שלב התחדשות. הדינאמיקות נמדדו באמצעות איכות הביצועים (כוח X מהירות) עם 40% עד 60% תוספת עומס במגוון זוויות.

תוצאות:

לכל סוגי אימון הכוח הייתה היכולת לשפר באופן משמעותי את איכות הביצוע המרבית. הכוח המרבי השתפר הכי הרבה, 16%, בקרב קבוצת ההיפרטרופיה, לאחר מכן ב- 9 עד 10% עבור קבוצת ה- EMS. רק קבוצת ה- EMS הציגה שיפור משמעותי במהירות. איכות המהירות שנמדדה השתפרה ב- 30% לערך – הרבה יותר מאשר באמצעות שיטות קלאסיות (16-18%). זאת ככל הנראה בשל הבקרה הישירה של שיטת ה- EMS של סיבי השריר עם הפיתולים המהירים.

תוכניות אימון מעורבות כגון שיטת ה- EMS ואימון היפרטרופי קלאסי מציגים את השינויים האופייניים הנובעים כתוצאה משני גירויי אימון (עלייה של 7% מקסימום בכוח ו- 12% שיפור באיכות הביצוע).

שילובים בין נוהלי אימון קלאסי ומודרני יכולים לפתוח תצורות מבטיחות חדשות של גירויים. יש להדגיש במיוחד את ההשפעות לטווח הארוך של אימון ה- EMS לכל הגוף. ההאצות הגדולות ביותר באיכות הביצוע נראות לעין לאחר פרק התחדשות של שבועיים ימים.

מסקנה:

בהשוואה למגוון סוגי אימון להאצת הכוח והמהירות, אימון EMS דינאמי לכל הגוף יחד עם MIHA BODYTEC הוכח כשיטת אימון יעילה ביותר. נוסף על כך, ההשפעות הבולטות לטווח ארוך הן פתיחת אפשרויות חדשות בחלוקה לתקופות אימון. כמות אימון EMS לכל הגוף, במינון זהיר ומחושב ביחד עם ביצוע תנועה דינאמית מייצגים שילוב מבטיח לאימון כוח ומהירות.