(VATTER, J, האוניברסיטה של ביירוייט, גרמניה 2003: פרסום AVM, VERLAG, מינכן 2010)

מטרת המחקר:

מטרת מאמר זה הייתה לגלות האם ניתן להשיג שינויים חיוביים בכל הקשור לעוצמה, אנתרפומטריה, מודעות גופנית, מצב רוח, גורמי בריאות כלליים, כאבים בגב וחוסר שליטה (בריחת שתן) באמצעות השימוש באימון EMS לכל הגוף במסגרת מבחן שדה.

שיטת המחקר:

בארבעה חדרי כושר, 134 נבדקים מתנדבים (102 נשים ו- 32 גברים) בני 42.5 בממוצע נסקרו, נבדקו והושוו לקבוצת בקרה (N= 10) ונבחנו על בסיס גיל ומגדר לפני ואחרי שישה שבועות של אימון. מחקר זה כלל הגדרה של עצימות מרבית,סיבולת גופנית, משקל גוף, אחוז שומן גוף, הקף, תדירות ועוצמת התלונות על כאבי הגב ועל חוסר שליטה על הסוגרים (בריחת שתן), כמו גם של סטאטוס תלונות כללי, מצב רוח, חיוניות, יציבות גוף ומתאר גוף.

12 יחידות האימון נערכו על בסיס של פעמיים בשבוע עם מדדי האימון הבאים: משך זמן/אינטרוול הפולס 4 שניות/4 שניות, 85 הרץ, פולסים מלבניים, רוחב פולס 350 שניות. מפגש אימון שנמשך 25 דקות בערך עם תנוחות אימון סטאטיות לווה שפרק זמן התרגלות שנמשך סך הכול 10 עד 15 דקות. מפגש האימון הסתיים עם תוכנית הרפייה בת 5 דקות (משך זמן הפולס שנייה אחת, אינטרוול הפולס = שנייה אחת, 100 הרץ, פולסים מלבניים, רוחב פולס = 150 שניות).

תוצאות:

82.3% מהנבדקים העידו על ירידה בכאבי הגב, 29.9% לא סבלו יותר מהתופעות לאחר ההתערבות. 40.3% מהנבדקים התלוננו מראש על כאבים כרוניים ו- 9.3% מהם התלוננו על כאבים כרוניים לאחר סיום ההתערבות. 75.8% מהנבדקים היו עדים להטבות בתופעת בריחת השתן ו- 33.3% לא סבלו יותר מהתופעות לאחר ההתערבות. מספר המצבים (התלונות) הרפואיים פחת באופן משמעותי (50% בערך). העוצמה המרבית עלתה ל- 12.2% וסיבולת השריר ל- 69.3%. נשים הפיקו תועלת בשיעור גבוה יותר מגברים (13.6% לעומת 7.3%). 18 נבדקים סיימו את פרק זמן האימונים לפני הזמן. לא זוהו שינויים בקבוצת הבקרה.

משקל הגוף וערך ה- BMI נשארו זהים למעשה. אחוז שומן הגוף ירד ב- 1.4% בקבוצת ההתערבות שעברה אימונים: הוא עלה ב- 6.7% בקבוצת הבקרה. האנשים היותר צעירים שעברו את האימונים איבדו יותר משקל מהאנשים המבוגרים יותר: לא נמצאו שינויים המתקשים למגדר או למשקל. מבין הנשים שעברו אימונים, היקפי הגוף צומצמו באופן משמעותי באזור החזה (-0.7 ס"מ), בירכיים (-0.4ס"מ), במותניים (-1.4 ס"מ) ובמותניים (-1.1 ס"מ). מבין הגברים, היקפים צומצמו במותניים (-1.1 ס"מ) עם עלייה מקבילה באזור הזרוע העליונה (+1.5 ס"מ) באזור בית החזה (+1.2 ס"מ) באזור הירכיים (+0.3 ס"מ). קבוצת הבקרה לא הציגה שיפורים והתרחבו באזור המותניים והירכיים באותה מסגרת זמן.

התחושה הגופנית השתפרה, כאשר 83.0% מהנבדקים הראו פחות מתח, 89.1% יציבות גדולה יותר, ו- 83.8% דיווחו על שיפור ביכולת הביצוע. 86.8% מתוכם הבחינו בתוצאות מתאר גוף חיוביות. 90.0% מהמשתתפים ראו באימון אמצעי חיובי. עצימויות גבוהות יותר הביאו לידי שיפורים חשובים יותר עבור המטופלים שהתלוננו אולם הגבירו את מספר מקרי הכאבים בשרירים.

מסקנה:

אימון EMS לכל הגוף מייצג שיטה משכנעת להפחתת התלונות השכיחות ביותר על כאבים בגב ובריחת שתן. העליות בעוצמה תואמות את החוויה עם אימון בעוצמה קונבנציואלית ובדרכים מסוימות אף גבוהות יותר. היבטי מתאר הגוף ומצב הרוח מפתים הן גברים והן נשים בכל רמות הגיל. מכאן שטיפול ה- EMS לכל הגוף מהווה שיטת אימון יעילה המתאימה לקשת רחבה של קבוצות יעד.